<h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1>
<h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1><h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1><h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1><h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1><h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1><h1>Brøndby Strand Rækkehuse</h1>
 
Beskrivelse
Renovering af facader, betonkonstruktioner mv. på en almen boligbebyggelse, fordelt på 4 bygherrer, og i alt 7 boligafdelinger med 156 boliger. Projektet er udført som helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden.

Projektet omfattede betonundersøgelser, facaderenovering, facadeudskiftning inkl. etablering af franske altaner, betonrenovering, renovering af dækfuger med specielt dilatationssystem til optagelse af bevægelser i fritliggende dæk med store temperaturbevægelser, isolering af gavle med fiberbeton-skaller, samt isolering af dæk mod kælder.

Endvidere er der udført balanceret ventilation mv. i 122 boliger. Anlæggene er individuelle anlæg og placeret i badeværelser med udsugning i køkken, bad og toilet, og med indblæsning i stue og værelser. Anlæggenes energieffektivitet måles af Teknologisk Institut.

Over boligernes haver er der etableret bevægelig solafskærmning.

Boligernes energiforbrug er mere end halveret ved renoveringen.


     
Fakta
Bygherre
Boligselskabet Rheumpark v/ DAB mfl.

Opgave
Underrådgivning

Adresse
Tybjergparken, Albjergparken, Tranumparken, Kisumparken,
Ulsøparken, Hallingparken & Dyringparken, 2660 Brøndby Strand

År
2010-2012

Entreprisesum
Ca. 100 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartner
WITRAZ arkitekter