Byggeri


ekas beskæftigede sig oprindelig hovedsageligt med nybyggeri, men omfanget og andelen af de samlede opgaver er reduceret noget med tiden. I de senere år har opgaverne dog omfattet så forskellige byggerier som nye faciliteter til et medicinalfirma, nye tagboliger, et dyrehospital, nyt ældrebyggeri og byggeri for psykisk handicappede.

Opgaveløsningerne strækker sig fra udarbejdelse af byggeprogram over projektering med tilhørende myndighedsbehandling, projektledelse, udbud, licitation og byggestyring og frem til 1 års gennemgangen.

Se eksempler på vores projekter her