Eftersyn


ekas udfører et stort antal eftersyn af forskellig karakter. Det drejer sig bl.a. om 1-års og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden, almene boligselskaber, private andels- og ejerforeninger m.v. I perioden 2005 – 2009 har ekas udført samtlige af Forsvarets Bygningstjenestes 5-års eftersyn i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, i alt ca. 150 eftersyn.

Herudover udfører ekas et stort antal eftersyn/tilstandsvurderinger/undersøgelser af bl.a. tage, vinduer, facader, altaner, kældre, faldstammer, vandinstallationer, betonkonstruktioner, skimmelsvampeskader m.v. I denne forbindelse indeholder resultatet af eftersynet ofte en anbefaling af prioriteringsrækkefølgen for en evt. renovering af de enkelte bygningsdele samt et tilhørende budget.

Se eksempler på vores projekter her