Energi


Energiberegninger

Vi foretager energirammeberegninger, og vurderer ejendommes energiforbrug.

Varmeisolering
Vi udarbejder forslag til efterisolering af tag, facader, vinduer, kældre, etablering af solcelleanlæg/hybride solcelleanlæg, solvarme mv. Endvidere vurderer vi risiko for overophedning, og udarbejder forslag til solafskærmning mv.

Varmeanlæg
Vi undersøger varmeanlæg, vurderer kedel- og fjernvarmeanlæg og forestår renovering og konvertering af varmeanlæg.

Køleanlæg

Vi undersøger og vurderer køleanlæg, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. Køleanlæg renoveres i samarbejde med vore faste samarbejdspartnere.


Ventilation
Vi undersøger ventilationsanlæg, vurderer anlægseffektivitet og forestår etablering og renovering af ventilationsanlæg i såvel boliger, som i erhvervsejendomme. 

El-anlæg
Vi undersøger og vurderer el-anlæg og svagstrømsanlæg på bolig- og erhvervsejendomme, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. El-anlæg renoveres i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere.

Nybygninger

Nybygninger planlægges med lavt energiforbrug, efter Bygningsreglementets gældende, eller kommende krav. Vi har også mulighed for at projektere passivhuse.