Indeklima


Indeklimaet spiller en væsentlig rolle for menneskers velbefindende, og i de senere år har der været en stigning i antallet af personer, der lider af indeklimasymptomer såsom irriterede slimhinder, hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed og svimmelhed. Meget tyder på, at fugt og skimmelsvamp i vore bygninger er en væsentlig årsag til disse lidelser, og der er derfor et stort behov for kendskab til, dels hvorledes vi undgår, at de forekommer, og dels hvorledes vi får bugt med dem, når de af den ene eller anden grund alligevel optræder.

ekas har en omfattende erfaring og kompetence i undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger lige fra de indledende tilstandsundersøgelser (med anvendelse af diverse fugtmåleudstyr), hvor der foretages omfangs- og årsagsbestemmelse, og hvor den sundhedsmæssige betydning vurderes, til anvisninger på, hvilke tiltag der er nødvendige for at afhjælpe årsagerne og renovere bygningen for skimmelsvampe.

Såfremt det i forbindelse med undersøgelserne og afhjælpningen skønnes nødvendigt, anvender vi eksterne firmaer og analyseinstitutter med særlig ekspertise, for bl.a. mere præcis omfangsbestemmelse og artsbestemmelse af skimmelsvampevæksten.