Job

Bygningsingeniør med interesse for statiske beregninger og projektledelse

Er du bygningsingeniør med interesse for statiske beregninger, projektledelse og evt. BIM – Så er dette job lige dig!

Vi har stor tilgang af både større og mindre opgaver af forskellig karakter. Vi beskæftiger os primært med renovering af den eksisterende boligmasse for almennyttige boligselskaber og offentlige bygherrer, men projekterer også i et vist omfang nybyggeri i samarbejde med faste arkitektfirmaer.

Vi søger derfor en dygtig og engageret bygningsingeniør, der har lyst til at indgå i vores i forvejen stærke team, og som gerne må have erfaring indenfor bygningsrenovering og have interesse for BIM.

Dine opgaver
Dine opgaver bliver blandt andet projektering af mindre og større renoveringsopgaver og i et vist omfang nybyggeri, herunder tværfaglig koordinering med bl.a. arkitekter og konstruktører. Herudover vil der være tilsyn og byggeledelse med vores projekter samt udførelse af 1 og 5 års eftersyn (som vi bl.a. udfører for Byggeskadefonden). Du vil medvirke som rådgiver med tæt kontakt til bygherre og deltage i processen fra start til slut på opgaverne.

Der vil være mulighed for på sigt at få det faglige ansvar for ledelse af konstruktionsafdelingen.

Du har din faste gang på tegnestuen i Vedbæk, men du vil også skulle arbejde ”ud af huset” med tilstandsvurderinger, eftersyn, byggeledelse og tilsyn.

Om dig
Du er uddannet bygningsingeniør og har gerne op til 5 års praktisk erfaring eller mere fra en rådgivende ingeniørvirksomhed. Du har erfaring med statiske beregninger af stål, beton og trækonstruktioner, erfaring med FEM og CAD (vi anvender AutoCAD, Revit og FEM Design). Du har en bred forståelse for byggeri og andre faggrupper med byggeledelse, rådgivning vedr. renoveringsløsninger og projektering.

Du kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din hverdag. Du er kvalitetsbevidst, udadvendt og positiv og er god til at holde overblikket. Samtidig kan du arbejde i teams og indgå som en sparringspartner for de øvrige i teamet. Du trives godt med udfordringer og en afvekslende hverdag.

Vi tilbyder dig
Et job i en organisation med en flad ledelsesstruktur.

Et job med gode muligheder for personlig udvikling og faglig efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i dine erfaringer, kvalifikationer og kompetencer.

Et job hvor du har mulighed for at påvirke udviklingen og din egen karriere.

Vi er et engageret team af ingeniører og bygningskonstruktører, der holder til i Vedbæk, nord for København. Omgangstonen er uformel og humoristisk i et løsningsorienteret arbejdsmiljø. Vores team har stor faglig stolthed med fokus på at være en troværdig og professionel samarbejdspartner.

Send os en ansøgning med dine kvalifikationer til Per Mohr Hansen på pmh@ekas.dk 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Per Mohr Hansen på ovennævnte mail eller på 45 65 01 11.


Bygningskonstruktør med interesse for renovering, projektstyring og BIM

Er du bygningsingeniør med interesse for renovering, projektstyring og BIM - Så er dette job lige dig!

Vi søger en dygtig og engageret bygningskonstruktør, med erfaring indenfor bygningsrenovering og projektstyring og gerne med interesse for BIM. Vi er et engageret team af ingeniører og bygningskonstruktører, der holder til i Vedbæk, nord for København. Omgangstonen er uformel og humoristisk i et løsningsorienteret arbejdsmiljø. Vores team har stor faglig stolthed med fokus på at være en troværdig og professionel samarbejdspartner.

Vi beskæftiger os primært med bygningsrenovering for almennyttige boligselskaber og offentlige bygherrer.

Vi har stor tilgang af både større og mindre opgaver af forskellig karakter. Vi søger derfor en bygningskonstruktør, der har lyst til at indgå i vores i forvejen stærke team.

Dine opgaver
Dine opgaver bliver blandt andet projektering af små og store renoveringsopgaver herunder tværfaglig koordinering of projektstyring med bla. arkitekter og ingeniører, føre tilsyn og byggeledelse samt udførelse af 1 og 5 års eftersyn. Du vil medvirke som rådgiver med tæt kontakt til bygherre og deltage i processen fra start til slut på opgaverne.

Du kommer til at bidrage og indgå i et stærkt team med gode muligheder for udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Vi tilbyder gode muligheder for efteruddannelse.

Du har din faste gang på tegnestuen i Vedbæk, men du vil også skulle arbejde ”ud af huset” med tilstandsvurderinger, byggeledelse og tilsyn.

Om dig
Du er uddannet bygningskonstruktør og har minimum 5 års praktisk erfaring med byggeledelse, rådgivning vedr. renoveringsløsninger og projektering. Du har interesse for projektstyring og er rutineret bruger af Revit og har interesse for modellering samt udvikling og implementering af digitale værktøjer. Du taler og skriver dansk og er fortrolig med IT på brugerniveau.

Du kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge din hverdag. Du er kvalitetsbevidst, udadvendt og positiv og er god til at holde overblikket. Samtidig kan du arbejde i teams og indgå som en sparringspartner for de øvrige i teamet. Du trives godt med udfordringer og en afvekslende hverdag.

Vi tilbyder dig
Et job i en organisation med en flad ledelsesstruktur.

Et job med gode muligheder for personlig udvikling og faglig efteruddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i dine erfaringer, kvalifikationer og kompetencer.

Et job hvor du har mulighed for at påvirke udviklingen og din egen karriere.

Send os en ansøgning med dine kvalifikationer til Per Mohr Hansen på pmh@ekas.dk 
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Per Mohr Hansen på ovennævnte mail eller på 45 65 01 11.


Praktik

Praktikken er en meget vigtig del af uddannelsen, idet den i høj grad er medvirkende til at gøre den studerende til en effektiv, dygtig og værdifuld medarbejder for den virksomhed vedkommende får ansættelse i. Samtidig får virksomhederne en enestående mulighed for at lære en måske kommende medarbejder bedre at kende.


ekas har derfor gennem årene løbende beskæftiget praktikanter til stor glæde for både virksomheden og de respektive praktikanter. På grund af vor størrelse og de mange forskelligartede opgaver vil man i praktikperioden blive ”kastet” ud i mange forskellige ingeniørdiscipliner.

I flere tilfælde har en praktikperiode resulteret i efterfølgende ansættelse. Efter endt praktikophold har flere praktikanter været ansat på timebasis hos os ved siden af studiet. Opgaverne er meget afvekslende, lige fra undersøgelser af forskellig art til tegning, beregning, projektering og tilsyn på igangværende byggesager.

Såfremt du har mod at på at komme i praktik hos ekas bedes du skrive, maile eller ringe til Per Mohr Hansen, så vil vi vurdere hvilke muligheder der er, i det tidsrum du ønsker.