Medarbejdere


 

Ledelsen

 

Per Mohr Hansen

pmh@ekas.dk

Direktør og medindehaver af ekas. Akademiingeniør (B) DIA 1987. Ansvarlig for firmaledelse og for bærende konstruktioner. Syns- og skønsmand ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlægsvirksomhed samt skønsmand ved de civile domstole. Bestyrelsesmedlem i Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg og formand for Rets- og Responsumudvalget under FRI. Ansat 1988.

Finn Mørck Nielsen

fmn@ekas.dk

Medindehaver af ekas. Akademiingeniør (B) DIA 1977, Civilingeniør (B) DTH 1979. Ansvar for tilstandsvurderinger, projektering af renoveringsopgaver og kvalitetssikring. Har bl.a. særlig kompetence i forbindelse med fugt- og indeklimamæssige forhold. Ansat 1980.

Lars Poulsen

lp@ekas.dk

Medindehaver af ekas. IKT/BIM Koordinator. Bygningskonstruktør 2004, uddannet tømrer. Arbejder med projektering og byggeledelse samt tilsyn og bygningsundersøgelser. Ansat 2011.
 

Medarbejdere

 

Anders Christian Hald

ach@ekas.dk

 

Arkitekt maa fra KADK 1986 og byggeøkonom fra 1996. Arbejder med projektering, bygherrerådgivning, tilsyn og byggeledelse. Ansat 2018.


Carl Andersen

ca@ekas.dk

Akademiingeniør (B) DIA 1985. tømrer. Ansvarlig for projektering af- og tilsyn med renoveringsopgaver, byggeledelse, energimæssige og VVS relaterede forhold. Ansat 2002. 

Thomas Størup Nielsen

tsn@ekas.dk

Diplomingeniør (B), IHK og IHA 2007. Arbejder med projektering af bærende konstruktioner, tilsyn, eftersyn og byggeledelse. Ansat 2011.
 

Helle Boock

hb@ekas.dk

Sekretær, arbejder med korrespondance, tekstbehandling, bogholderi, arkiv og andre sekretærmæssige opgaver. Ansat 2013.

Nikola Karadzic

nk@ekas.dk

Bygningskonstruktør 2017, uddannet snedker. Arbejder med projektering og byggeledelse samt tilsyn og bygningsundersøgelser. Ansat 2018.

Jens Christian Brams

jcb@ekas.dk

Civilingeniør (B) DTH 1982. Arbejder med projektering af - og tilsyn med ventilation, kloak og VVS-installationer, energimæssige forhold samt energistyring. Ansat 2018.
 

Johnny Christensen

jc@ekas.dk

Bygningskonstruktør 1987. Arbejder med projektering, byggeledelse, tilsyn og bygningsundersøgelser. Ansat 2015.

Michael Thomsen

mt@ekas.dk

Bygningskonstruktør 2004, uddannet tømrer. Arbejder med projektering og byggeledelse samt tilsyn og bygningsundersøgelser. Ansat 2010.

Mikkel Nøddebo Andersen

mna@ekas.dk

Bygningskonstruktør 2016. Arbejder med projektering og byggeledelse samt tilsyn og bygningsundersøgelser. Ansat 2017.
 

Jens Lauridsen

jl@ekas.dk

VVS-installatør AK 2003, uddannet vvs- og energimontør. Arbejder med projektledelse, projektering af - og tilsyn med ventilation, kloak og VVS-installationer, energimæssige forhold. Ansat 2018.

Mads Teglstrup Wilsen

mtw@ekas.dk

Diplomingeniør i byggeri fra DTU, 2018. Arbejder med projektering af bærende konstruktioner, tilsyn og byggeledelse. Ansat 2018.
 

Bestyrelsesformand

 

Ib S. Paaskesen

Formand for bestyrelsen fra august 2015. Uddannet inden for salg og markedsføring og har efterfølgende været selvstændig som ejer af Paaskebrød A/S, FKI Stålinventar A/S og franchisetager i McDonald´s. Har siden 2003 fungeret som hhv. bestyrelsesformand og medlem i en række virksomheder.