Renovering


ekas har siden 1977 løbende været involveret i et bredt udvalg af renoveringsopgaver indenfor både privat og offentligt eller offentligt støttet byggeri.

Vi har ekspertise og knowhow til at løse mange forskelligartede opgaver, men typisk kan nævnes: Tag- og facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af karnapper, altaner og altangange, reparation af betonskader, indvendige ombygninger, afhjælpning af stabilitetsproblemer og forbedring af indeklimaet.

Opgaveløsningerne strækker sig fra indledende undersøgelser og tilstandsvurderinger frem til projektering med tilhørende myndighedsbehandling, projektledelse, udbud, licitation og byggestyring, afsluttende med en 1 års gennemgang af renoveringen.  

Se eksempler på vores projekter her