Udstyr


På den beregningsmæssige side anvendes bl.a. følgende programmer:

 MathCad
 Winbeam
 Strusoft FEM design
 3D Structure
 Win-Statik/ Frame Analysis
 EC6 Design murværksprojektering
 Energy 10
 AutoCAD 
 REVIT 3D projektering

I forbindelse med bygningsundersøgelser anvendes bl.a. følgende værktøjer:

 Gann fugtmålere
 Håndholdte træfugtmålere
 Covermeter Protovale CM9 dæklagsmåler
 Dataloggere med tilhørende følere til måling af fugt, temperatur og bevægelser
 Testo 625 luftfugtigheds- og temperaturmåler
 EKP-måleudstyr til registrering af korroderende indstøbt armering
 Magnetoscope til måling af zinklagtykkelser
 Infrarødt termometer til måling af overfladetemperaturer 
 Laserafstandsmåler
 Nivellerinstrument
 Testo termografikamera
 Endoskoper